ελ | de | en
Συνεντεύξεις - Videos
Χρήσιμες Συνεντεύξεις
Προσωπικά Στοιχεία
Μαστολογία- Χειρουργική Μαστού
Καρκίνος μαστού: Διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου μαστού
Συχνές Χειρουργικές Παθήσεις
Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Ρομποτική Χειρουργική
Photo Gallery
Social Media - Links
Επιστημονική Παρουσία
Χρήσιμα Links
Υποστήριξη Ασθενών
Επιστημονικές εξελίξεις στη μαστολογία
Μαστολόγος- Χειρουργός μαστού

κλικ εδώ
Καρκίνος μαστού: Παράγοντες κινδύνου και διάγνωση καρκίνου μαστού
 

Kαρκίνος μαστού :

Τι είναι ο καρκίνος του μαστού;

Συνέντευξη για τον καρκίνο του μαστου στο Channel 9


Κατά τη δημιουργία του καρκίνου του μαστού κάποια κύτταρα στο μαστό γίνονται σταδιακά μη φυσιολογικά, αλλάζοντας μορφή, και αποκτούν την ικανότητα να διηθούν το γειτονικό ιστό. Αυτά τα κακοήθη κύτταρα μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο επιθετικά και έχουν συχνά τη δυνατότητα να διαιρούνται πολύ γρήγορα και κάποια από αυτά να προωθούνται σε άλλα τμήματα του οργανισμού, δηλαδή να δίνουν μεταστάσεις.

Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού


Έχουν καταγραφεί συγκεκριμένοι παράγοντες που συσχετίζονται με την εμφάνιση της νόσου, χωρίς να έχει διευκρινισθεί μέχρι σήμερα η ακριβής αιτιολογία της νόσου. Οι παράγοντες που είναι γνωστό ότι αυξάνουν την πιθανότητα να νοσήσει κανείς είναι οι εξής:
•    Η ηλικία (η επίπτωση αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας)
•    Το βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό
•    Η γονιδιακή μετάλλαξη (BRCA-1, BRCA-2 και RAD51C γονίδια)
•    Η φυλετική καταγωγή
•    Η έναρξη της εμμηνόρροιας σε ηλικία μικρότερη των 12 ετών
•    Η εμμηνόπαυση σε ηλικία μεγαλύτερη των 55
•    Η κύηση του πρώτου παιδιού σε ηλικία μεγαλύτερη των 35 ετών
•    Η ύπαρξη άτυπων αλλοιώσεων στο μαστό
•    Ο προϋπάρχων καρκίνος μαστού
•    Η προηγούμενη ακτινοθεραπεία υψηλών δόσεων στο στήθος
•    Η λήψη αντισυλληπτικών δισκίων που περιέχουν οιστρογόνα κατά το χρόνο της χρήσης τους και λίγο μετά
•    Το να είναι κανείς αριστερόχειρας.


Συμπερασματικά, ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, η καταγωγή, η ηλικία, η κληρονομικότητα, η διατροφή, καθώς και ορμονικοί παράγοντες ενοχοποιούνται συχνά για την εμφάνιση του καρκίνου του μαστού.


Διάγνωση καρκίνου του μαστού


Ο μαστός είναι ένα όργανο σύνθετο στη διαγνωστική του προσέγγιση. Η πλειοψηφία των γυναικών θα παρουσιάσουν κάποιο εύρημα ή κάποιο πρόβλημα στο μαστό στη διάρκεια της ζωής τους, αλλά μόνο περίπου μία στις 10 θα αναπτύξει σε κάποια χρονική στιγμή καρκίνο. Για την πρόγνωση του καρκίνου αυτού είναι σημαντικότατο να διαγνωσθεί και να αντιμετωπισθεί εγκαίρως.


1.    H έγκαιρη διάγνωση είναι το σημαντικότερο όπλο που διαθέτουμε κατά του καρκίνου του μαστού σήμερα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου συνιστώνται τα εξής:
2.    Μία μαστογραφία αναφοράς στα 35
3.    Αυτοεξέταση μία φορά το μήνα
4.    Μαστογραφία μία φορά το χρόνο μετά τα 40 (ή υπερηχογράφημα σε περίπτωση πυκνού μαστού)
5.    Κλινική εξέταση από ειδικό χειρουργό μία φορά το χρόνο μετά τα 40 (μετά τη μαστογραφία)


Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει στην διατήρηση του μαστού και στην ίαση στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε νέες γυναίκες το υπερηχογράφημα είναι η καταλληλότερη εξέταση, επειδή ο μαστός τους είναι πυκνός και η μαστογραφία δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες. Επίσης, σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας με πυκνό μαστό πρέπει να γίνεται υπερηχογράφημα. Σε μεγάλα κέντρα, όπου υπάρχει εμπειρία, χρησιμοποιείται επίσης η μαγνητική τομογραφία, όπου υπάρχει ένδειξη.
Σε γυναίκες υψηλού κινδύνου πρέπει ο χειρουργός να συστήσει μία εξατομικευμένη διαδικασία που μπορεί να περιλαμβάνει πιο συχνούς ελέγχους ή κάποιο γονιδιακό έλεγχο.
Με τις προαναφερθείσες εξετάσεις είμαστε σε θέση να ανιχνεύσουμε σχεδόν το σύνολο των καρκίνων του μαστού. Όταν υπάρχει ψηλαφητό εύρημα ή όταν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία κακοήθειας πρέπει η βλάβη να "ταυτοποιηθεί", δηλαδή να γίνει βιοψία. Σε κάποιες περιπτώσεις όχι και τόσο ύποπτων βλαβών και σε συνάρτηση με την ηλικία της ασθενούς μπορεί να επιλέξει κανείς να παρακολουθήσει την βλάβη.


Τεχνικές βιοψίας μαστού


•    Η παρακέντηση με λεπτή βελόνα και αναρρόφηση υλικού προς κυτταρολογική εξέταση (FNA), τείνει να καταργηθεί διότι δεν μας δίνει επαρκείς πληροφορίες.
•    Η βιοψία με κόπτουσα βελόνη (core biopsy), είναι η διαγνωστική μέθοδος που επιλέγεται στις περισσότερες περιπτώσεις.Η λήψη γίνεται κατά προτίμηση υπό υπερηχογραφικό έλεγχο, που μπορεί να εντοπίσει και μη ψηλαφητούς όγκους.Η μέθοδος είναι καλά ανεκτή και μας δίνει πολλές πληροφορίες.
•    Η βιοψία κενού (Vacuumbiopsy). Χρησιμοποιείται κυρίως σε όγκους μη ορατούς στους υπερήχους, που χρειάζονται στερεοτακτική εντόπιση με μαστογραφία.Η μέθοδος αυτή συνιστάται σε μικροαποτιτανώσεις, σε μη σαφώς κατατάξιμες βλάβες, καθώς και σε κάποιες πολύ μικρές βλάβες. Συνήθως γίνεται στερεοτακτική εντόπιση και αφαίρεση του όγκου υπό μαστογραφικό έλεγχο.Όταν βρεθεί οποιαδήποτε κακοήθεια (διηθητική ή μη) πρέπει να ακολουθήσει χειρουργείο.
•    Η ανοικτή βιοψία. Στην ανοικτή βιοψία ο χειρουργός αφαιρεί όλον τον όγκο στο χειρουργείο. Κατά κανόνα χρειάζεται γενική νάρκωση. Ο όγκος αποστέλλεται για ταχεία βιοψία και αναλόγως του αποτελέσματος αποφασίζεται ο τύπος της απαιτούμενης επέμβασης. Εναλλακτικά, ο όγκος αποστέλλεται απευθείας για την τελική βιοψία, και μετά τα αποτελέσματα της τελικής βιοψίας αποφασίζονται, από την ομάδα ειδικών και σε συνεργασία με την ασθενή, οι περαιτέρω θεραπευτικοί χειρισμοί. Η ανοικτή βιοψία έχει καταργηθεί στη σύγχρονη μαστολογία και έχει αντικατασταθεί από τη βιοψία με κόπτουσα βελόνη (πιστόλι), τη λεγόμενη core-biopsy, που γίνεται υπό υπέρηχο με τοπική αναισθησία. Η σύγχρονη χειρουργική μαστού απαιτεί προεγχειρητική βιοψία και ταυτοποίηση (ιστολογική εξέταση) του ογκου τουλάχιστον στο 90% των ασθενών.

 

Σχετικά Video:

1.Πληροφορίες για Καρκίνος μαστού:

 

2. Είδη για τον Καρκίνο μαστού.


 

3. Σύγχρονη χειρουργική για τον καρκίνο μαστού

4. Μήνυμα προς τις γυναίκες σχετικά με τον Καρκίνο μαστού

5. Συνέντευξη - πληροφορίες για τον καρκίνο μαστού.

6. Συνέντευξη Καρκίνος μαστού.7. Πληροφορίες - συνέντευξη για : Καρκίνος μαστού - Μαστογραφία - Αυτοεξέταση μαστού και για Υπέρηχο μαστού.


 

8. Πληροφορίες για Καρκίνο μαστού - Στερεοτακτικές Βιοψίες - Ενδείξεις Μαστεκτομής

9. Ογκολογικο Συμβούλιο.


 

10. Ψυχολογική Υποστήριξη για καρκίνο μαστού - Πλαστική Αποκατάσταση.

11. Καρκίνος μαστού - Εξατομικευμένη Θεραπεία.


 

12. Βιοψία Μαστού.

 

 

 

 

Google+


Συνέντευξη για τον καρκίνο του μαστού Συνέντευξη
για τον καρκίνο του μαστού στο FACE to FACE (2016)

περισσότερα
Μαστολογία- Χειρουργική Μαστού
Βιοψία Μαστού- Χωρίς Χειρουργείο
Μαστεκτομή στον καρκίνο μαστού- Πότε είναι απαραίτητη
Ογκοπλαστική Χειρουργική Καρκίνου Μαστού- Μείωση Ποσοστού Μαστεκτομών
Ανατομία μαστού
Ογκοπλαστική χειρουργική για καρκίνο μαστού-Φωτογραφίες
Καρκίνος μαστού: Παράγοντες κινδύνου και διάγνωση καρκίνου μαστού
Κληρονομικός (κληρομούμενος) καρκίνος μαστού-Γονίδια καρκίνου μαστού
Μαστολόγοι- Χειρουργοί μαστού
Υπέρηχος Μαστού ή Μαστογραφία
Φρουρός λεμφαδένας στον καρκίνο μαστού (αντί λεμφαδενικού καθαρισμού μασχάλης)
Γενετικός- γονιδιακός έλεγχος για καρκίνο μαστού/ωοθηκών- Πότε έχει ένδειξη
Ινοαδένωμα μαστού-Ινοαδενώματα μαστού
Κύστη μαστού ή Κύστεις Μαστού
Αποτιτανώσεις (ασβεστώσεις) μαστού
Μαγνητική Μαστογραφία
Φυλλοειδείς όγκοι μαστού
Πόνος στο μαστό- μασταλγία
Θηλασμός

Χάρτης
πρόσβασης στην περιοχή

περισσότερα

ΑρχικήΒιογραφικόΠού ΧειρουργείΧειρουργικές ΠαθήσειςΕπικοινωνία