Λόγω της πανδημίας του κορωναϊού το ιατρείο αυτό το διάστημα λειτουργεί μόνο για επείγοντα περιστατικά. Η γραμματεία λειτουργεί κανονικά τις ώρες του ιατρείου καθώς επίσης εκτός των ωρών αυτού. Πέραν τούτου για τα επείγοντα περιστατικά προσφέρονται υπηρεσίες τηλεϊατρικής» Για οτιδήποτε είμαι στην διάθεσή σας.

Η χειρουργός Κορνηλία Αναστασάκου στη διάρκεια της τελευταίας 25ετίας έχει συνεχή επιστημονική παρουσία. Έχει συμμετάσχει με πάνω από 200 ελεύθερες ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και έχει δώσει πολλές ομιλίες ως προσκεκλημένη ομιλήτρια και εκπαιδεύτρια. Επίσης έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε διεθνή χειρουργικά περιοδικά και βιβλία.

Η επιστημονική της παρουσία έχει ως κέντρο βάρους τη χειρουργική του καρκίνου μαστού (και συγκεκριμένα την ογκοπλαστική χειρουργική και τον κληρονομούμενο καρκίνο μαστού), όπως και τη λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική και τις νέες τεχνολογίες.

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ