Η γιατρός είναι μέλος των εξής επιστημονικών Εταιρειών:

  • ΕΧΕΜ (Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού). Γενική Γραμματεύς της Εταιρείας και Υπεύθυνη Σύνταξης του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού της Εταιρείας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜ».
  • ΕΧΕ (Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία)
  • DGS (Deutsche Gesellschaft fuer Senologie). Εκπρόσωπος της εταιρείας ΕΧΕΜ στην Γερμανική Μαστολογική Εταιρεία.
  • EUSOMΑ (European Sociaty of Breast Cancer Specialists). Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ειδικών στον Καρκίνο του Μαστού
  • Ε.Ε.Α.Μ. (Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού).
  • Ε.Ε.Ε.Ρ.Χ. (Ελληνική Επιστημονική Εαταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής), (ΗSSRS).