Τα τελευταία χρόνια έγιναν τεράστιες πρόοδοι στην ογκολογία του μαστού. Η επιστημονική κοινότητα τώρα γνωρίζει ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους διάφορους υποτύπους του καρκίνου μαστού. Οι διαφορές αυτές αφορούν τη διαγνωστική προσέγγιση, τη χειρουργική και συστηματική θεραπεία, την ένδειξη γονιδιακού ελέγχου, το είδος της μετεγχειρητικής παρακολούθησης και την πρόγνωση.

Για το λόγο αυτό οι αποφάσεις για την/τον κάθε ασθενή πρέπει να λαμβάνονται σε ένα Διεπιστημονικό Συμβούλιο Ειδικών. Στο Ογκολογικό Συμβούλιο του Ιατρικού Αθηνών εκτός από τους ειδικούς μαστολόγους- χειρουργούς μαστού συμμετέχουν πολύ υψηλού επιπέδου συνάδελφοι από όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες: Ειδικοί ακτινολόγοι, παθολόγοι- ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές, πυρηνικοί ιατροί, παθολογοανατόμοι, κυτταρολόγοι και κατά περίπτωση πλαστικοί χειρουργοί.

Σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας στη μαστολογία και χειρουργική τού μαστού όλες/όλοι οι ασθενείς με κακοήθεια στο μαστό πρέπει να παρουσιάζονται στο Ογκολογικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να λαμβάνονται οι αποφάσεις από κοινού και να τυγχάνουν οι ασθενείς της καλύτερης αντιμετώπισης. Για την ασθενή υπάρχει το πλεονέκτημα της άθροισης της γνώσης πολλών ειδικοτήτων και επιμέρους ειδικών. Για τους ειδικούς ιατρούς το ογκολογικό συμβούλιο προσφέρει ένα διαρκές πεδίο εμπλουτισμού της γνώσης τους σε συγγενή πεδία και ανταλλαγής απόψεων.

Η γιατρός Κορνηλία Αναστασάκου συμμετέχει αδιαλείπτως στο Ογκολογικό Συμβούλιο του Ιατρικού Αθηνών. Επίσης συμμετέχει ως προσκεκλημένη σε άλλα Ογκολογικά Συμβούλια εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Πέραν τούτου υπήρξε διοργανώτρια συναντήσεων όπου παρουσιάζονταν ενδιαφέροντα μαστολογικά περιστατικά από όλη την Ελλάδα στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού.