Για να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών μας χρειάζεται συνεργασία περισσoτέρων ατόμων.

Πέραν από τη χειρουργό μαστού Κορνηλία Αναστασάκου στην ομάδα μας ανήκουν:

  • Ο γυναικολόγος Ματθαίος Λιούπης
  • Η νοσηλεύτρια μαστού Θεοδοσία Οικονομίδου (Νοσηλεύτρια ΠΕ) που έχει εμπειρία στη φροντίδα των μαστολογικών ασθενών και προσφέρει γραμματειακή υποστήριξη. 
  • Η νοσηλεύτρια μαστού Βασιλική Μέντη που έχει μακροχρόνια εμπειρία στο αντικείμενο της νοσηλευτικής μαστολογικών ασθενών (εξωτερική, συνεργάτις).

Επιπλέον, συνεργαζόμαστε σε σταθερή βάση με την παθολογοανατόμο Ελένη Πατσέα, Διευθύντρια στο Metropolitan General και ειδική στις παθήσεις μαστού, την κυτταρολόγο κυρία Μαρία Σεβαστιάδου, Διευθύντρια του Κυτταρολογικού Τμήματος του Metropolitan General. Πέραν τούτου στενή καθημερινή συνεργασία υπάρχει με το Τμήμα του Μαστογράφου (Διευθυντής κύριος Μερκούρης) του Metropolitan General, με το Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας (Διευθυντής κος Καϋμενάκης), καθώς και με το τμήμα Πυρηνικής Φυσικής (Διευθυντής κος Κατσαφάδος).

Σταθερή και μόνιμη είναι επίσης η συνεργασία μας με εξαίρετους παθολόγους- ογκολόγους και ακτινοθεραπευτές μαστού, γενετιστές και ψυχιάτρους εντός και εκτός του Ογκολογικού Συμβουλίου.

Για ασθενείς που επιθυμούν να κάνουν κάποιες εξετάσεις μέσω ΕΟΠΠΥ γίνεται συνταγογράφηση, όπου αυτό είναι εφικτό. Υπάρχει συνεργασία με έγκριτους απεικονιστές μαστού από όλην την Ελλάδα για ασθενείς που δε μπορούν να κάνουν τον απεικονιστικό έλεγχο του μαστού στο Metropolitan General.