Για να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών μας χρειάζεται συνεργασία περισσoτέρων ατόμων.

Πέραν από τη χειρουργό μαστού Κορνηλία Αναστασάκου στην ομάδα μας ανήκουν:

  • Ο γυναικολόγος Γιάννης Γρυπάρης
  • Η νοσηλεύτρια μαστού Βασιλική Μέντη που έχει μακροχρόνια εμπειρία στο αντικείμενο της νοσηλευτικής μαστολογικών ασθενών (εξωτερική, συνεργάτις).
  • Η Χάιδω Πριόνα (Μηχανικός ΤΕΙ) που προσφέρει γραμματειακή υποστήριξη και έχει εμπειρία στη φροντίδα των ασθενών

Επιπλέον, συνεργαζόμαστε σε σταθερή βάση με την παθολογοανατόμο Ευαγγελία Καραγιάννη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Ιατρικό Αθηνών και ειδική στις παθήσεις μαστού, την κυτταρολόγο κυρία Βασιλική Γαλανή, Διευθύντρια του Κυτταρολογικού Τμήματος του Ιατρικού Αθηνών. Πέραν τούτου στενή καθημερινή συνεργασία υπάρχει με το Τμήμα του Μαστογράφου (Διευθυντής κύριος Τατταρίδας) του Ιατρικού Αθηνών, με το Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας (Διευθυντής κος Μποντόζογλου), καθώς και με το τμήμα Πυρηνικής Φυσικής (Διευθυντής κος Μαιντάς).

Σταθερή και μόνιμη είναι επίσης η συνεργασία μας με εξαίρετους παθολόγους- ογκολόγους και ακτινοθεραπευτές μαστού, γενετιστές και ψυχιάτρους εντός και εκτός του Ογκολογικού Συμβουλίου.

Για ασθενείς που επιθυμούν να κάνουν κάποιες εξετάσεις μέσω ΕΟΠΠΥ γίνεται συνταγογράφηση, όπου αυτό είναι εφικτό. Υπάρχει συνεργασία με έγκριτους απεικονιστές μαστού από όλην την Ελλάδα για ασθενείς που δε μπορούν να κάνουν τον απεικονιστικό έλεγχο του μαστού στο Ιατρικό Αθηνών.