Ακτινοθεραπεία στον καρκίνο μαστού

Τι είναι η ακτινοθεραπεία και πότε είναι απαραίτητη στον καρκίνο του μαστού.

Κατά την ακτινοθεραπεία τα πεδία που επιλέγονται ακτινοβολούνται με σκοπό να σκοτωθούν τυχόν ενεπομείναντα καρκινικά κύτταρα.

Στον καρκίνο του μαστού δεν είναι πάντα απαραίτητη η ακτινοβολία, είναι όμως στις περισσότερες περιπτώσεις.

Στην εποχή μας η ενδείξεις της μαστεκτομής είναι λίγες και έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να γίνει διατήρηση του μαστού.

Όταν διατηρείται ο μαστός μετά μία επέμβαση καρκίνου τότε πρέπει να γίνεται και ακτινοθεραπεία.

Επίσης πρέπει να γίνεται ακτινοθεραπεία όταν ο όγκος είναι μεγάλος, ακόμα και αν έχει προηγηθεί μαστεκτομή και όταν υπάρχουν κάποιοι διηθημένοι λεμφαδένες στη μασχάλη.

Η ακτινοθεραπέια σε παλαιότερα χρόνια είχε σημαντικές επιπλοκές.

Στις μέρες μας τα πράγματα δεν είναι πια έτσι.

Οι γειτνιάζοντες ιστοί (καρδιά, πνεύμονες) δεν επηρρεάζονται.

Επίσης δε βλέπουμε τις ινώσεις και τις αλλαγές του χρώματος στο δέρμα που βλέπαμε παλιά.

Η ακτινοβολία είναι μία ασφαλής και ανώδυνη μέθοδος.

Το βασικό σύμπτωμα που αναφέρουν οι περισσότερες γυναίκες είναι η κόπωση κατά τη διάρκεια της ακτινοβολίας.

Τα κλασσικά σχήματα ακτινοβολίας στο μαστό διαρκούν 5 εβδομάδες.

Η ασθενής προσέρχεται καθημερινά στο νοσοκομείο για λίγη ώρα.

Πολύ σημαντικό είναι το ανθρώπινο δυναμικό (ο ειδικός ακτινοθεραπευτής που αναλαμβάνει την ακτινοθεραπεία και οι ειδικοί φυσικοί που ασχολούνται με τα πεδία της ακτινοβολίας).

Επίσης είναι πολύ σημαντικό να είναι σύγχρονος ο εξοπλισμός.

Έτσι μειώνονται σημαντικά οι επιπλοκές και δεν επηρρεάζεται αρνητικά το απώτερο αισθητικό αποτέλεσμα.