Γονιδιακή ανάλυση του όγκου

Η επιστήμη ανακαλύπτει όλο και περισσότερα για τους υποτύπους του καρκίνου του μαστού.

Ο καρκίνος του μαστού έχει διαφορές κατηγορίες.

Οι περισσότεροι όγκοι είναι ορμονοεξαρτώμενοι χωρίς υπερέκφραση του Her2.

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η ενδοκρινική θεραπεία.

Η θεραπεία αυτή διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα (1 δισκίο την ημέρα για 5 ή και περισσότερα χρόνια).

Σημαντικό για μας είναι να γνωρίζουμε αν η ασθενής μας- πέραν της ενδοκρινικής θεραπείας- θα μπορούσε να έχει κάποιο όφελος από τη χημειοθεραπεία.

Υπάρχουν κατηγορίες ασθενών που αυτό δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, ούτε από το στάδιο της νόσου, ούτε από το πόρισμα της ιστολογικής και της ανοσοϊστοχημείας του όγκου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ασθενών ο πιο τεκμηριωμένος τρόπος για να μάθουμε αν η χημειοθεραπεία θα προσέφερε κάποιο ουσιαστικό όφελος στην ασθενή μας είναι η διενέργεια κάποιου γονιδιακού τεστ όπως πχ. του Oncotpe Dx στον ίδιο τον όγκο.

Το τεστ υπολογίζει τον προσωπικό κίνδυνο της ασθενούς υποτροπή της νόσου και το κέρδος της από τη χημειοθεραπεία (γενετική υπογραφή).