Καρκίνος μαστού στην κύηση

Ως καρκίνο μαστού κατά την εγκυμοσύνη εννοούμε τον καρκίνο που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της κύησης και έως ένα χρόνο μετά.

Ο καρκίνος μαστού της κύησης είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

Αφορά το 2,5% των καρκίνων σε γυναίκες κάτω των 50 ετών, ενώ το ποσοστό του καρκίνου εγκυμοσύνης επί του συνόλου των καρκίνων μαστού σε νεαρότερες ηλικίες είναι υπερπολλαπλάσιο και μπορεί να ξεπερνάει το 10%.

Στις μέρες μας που οι γυναίκες τεκνοποιούν σε μεγαλύτερη ηλικία και ο καρκίνος του μαστού αρχίζει και αφορά και νεώτερες ηλικίες από ό,τι παλαιότερα, δυστυχώς κάποιες γυναίκες θα διαγνωστούν με καρκίνο μαστού κατά την κύηση.

Οι περισσότερες βλάβες που εμφανίζονται κατά την κύηση είναι βέβαια καλοήθεις, αλλά καλό θα ήταν οι γυναίκες που προγραμματίζουν οικογένεια να κάνουν μία μαστολογική εξέταση ξεκινώντας.

Ο καρκίνος μαστού στην κύηση έχει διαφορετική αντιμετώπιση σε κάθε τρίμηνο.

Ο υπέρηχος ως διαγνωστικό εργαλείο είναι πολύτιμος.

Η μαστογραφία μπορεί να γίνει με ειδική προστασία του εμβρύου.

Το χειρουργείο του μαστού και η ανίχνευση του λεμφαδένα φρουρού δεν έχουν αντένδειξη.

Η πιθανή χημειοθεραπεία και πρέπει να εξατομικευτεί ανάλογα με την εβδομάδα της κύησης και το είδος του καρκίνου.

Η ακτινοθεραπεία ακολουθεί μετά την εγκυμοσύνη αν έχει γίνει διατήρηση του μαστού ή υπάρχει άλλη ένδειξη.

Οι γυανίκες έχουν έντονη ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης.