Χημειοθεραπεία πριν το χειρουργείο στον καρκινο μαστού

Ο καρκίνος μαστού είναι μια πολύ ετερογενής νόσος.

Πρόκειται για συμπαγή όγκο και η θεραπεία είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική.

Από το χειρουργείο προκύπτει το 70% της επιβίωσης στον καρκίνο του μαστού.

Για κάποιους τύπους καρκίνου μαστού όμως η χημειοθεραπεία και άλλες στοχευμένες θεραπείες είναι πολύ σημαντικές και δραστικές.

Τα τελευταία χρόνια δίνουμε σε κάποιους τύπους καρκίνου μαστού(HER+ και τριπλά αρνητικούς όγκους) σε κάποιες περιπτώσεις τη χημειοθεραπεία προεγχειρητικά.

Ο λόγος είναι ότι έτσι έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πριν αφαιρέσουμε τον όγκο ποια φάρμακα και πόσο δρουν πάνω στον όγκο.

Επίσης, μπορούμε να περιορίσουμε τη νόσο και έτσι να διευκολύνουμε το χειρουργείο(διατήρηση μαστού, μικρότερο χειρουργείο στη μασχάλη).

Εκτός αυτού, κάποιες φορές, η ασθενής μπορεί να λάβει φάρμακα που έχουν πάρει έγκριση μόνο για την προεγχειρητική αγωγή.

Η ένδειξη της προεγχειρητικής συστηματικής αγωγής δεν αφορά την πλειοψηφία των ασθενών με καρκίνο μαστού.

Η απόφαση λαμβάνεται στο ογκολογικό συμβούλιο και χρειάζεται στενή συνεργασία τουυ χειρουργού μαστού με τον ογκολόγο από την αρχή για να εξεσφαλιστεί καλό ογκολογικό αποτέλεσμα.

Χρειάζεται σήμανση του όγκου από το χειρουργό στην αρχή της θεραπείας και χειρουργείο με τα νέα δεδομένα μετά το πέρας της θεραπείας.