Τι είναι ένας μαστολόγος- χειρουργός μαστού; Φυσικά είναι κάποιος που ασχολείται με τη χειρουργική του μαστού. Ήταν όμως μέχρι τώρα ένας θεσπισμένος, αναγνωρισμένος τίτλος κάποιας ειδικότητας ή υποειδικότητας; Όχι. Στη χώρα μας όπως και στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την Αμερική μέχρι πρότινος δεν υπήρχε τέτοιος θεσπισμένος τίτλος. Η χειρουργική μαστού θεσπίστηκε στην Ευρώπη πολύ πρόσφατα ως υποειδικότητα της γενικής χειρουργικής ή της γυναικολογίας. Η χειρουργός Κορνηλία Αναστασάκου κατέχει αυτόν τον τίτλο εξειδίκευσης (Fellow of the Europen Board of Surgery- Breast Surgery). Γενικώς πάντως χειρουργοί μαστού ονομάζονται εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται μόνο ή κατά κύριο λόγο με το μαστό και ιδιαίτερα με τον καρκίνο του μαστού (breast dedicated or breast oriented surgeons). Αυτοί είναι στις περισσότερες χώρες γενικοί χειρουργοί και σε κάποιες χώρες γυναικολόγοι.

Στη χώρα μας ασχολούνται κατά κύριο λόγο οι γενικοί χειρουργοί και κατά δεύτερο λόγο οι γυναικολόγοι που έχουν προσανατολιστεί στο μαστό. Τι είναι όμως αυτό που χαρακτηρίζει έναν σύγχρονο χειρουργό μαστού; Ο χειρουργός μαστού πρέπει να παρακολουθεί τις ερευνητικές εξελίξεις στον τομέα του στενά. Αυτό είναι φυσικά σημαντικό για κάθε γιατρό. Η ιδιαίτερότητα της μαστολογίας είναι ότι η έρευνα στον καρκίνο του μαστού προχωράει ταχύτατα και ότι γίνονται παγκοσμίως συντονισμένες προσπάθειες για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική καταπολέμηση της νόσου. Επίσης γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των γυναικών και των οικογενειών τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε λίγους μήνες ουσιαστικά έχουμε κάποια νέα δεδομένα που αλλάζουν τις κατευθυντήριες γραμμές. Εξελίσσονται οι διαγνωστικές μέθοδοι, προχωρούν οι χειρουργικές τεχνικές και δοκιμάζονται νέα φάρμακα σε κλινικές μελέτες.

Ο σύγχρονος χειρουργός μαστού λοιπόν δεν είναι εκείνος που ασχολείται κατ'αποκλειστικότητα με τη χειρουργική του μαστού αλλά εκείνος που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ακολουθεί τις κατευθυντήριες που είναι διεθνώς παραδεκτές. Οι κατευθυντήριες αυτές περιλαμβάνουν μία καλή διαγνωστική προσέγγιση ώστε να μη γίνονται άσκοπες επεμβάσεις, μια σωστή ογκολογική χειρουργική, ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα και το βέλτιστο προγραμματισμό πιθανής ακτοθεραπείας, χημειοθεραπείας ή ορμονοθεραπείας από το ογκολογικό συμβούλιο των συνεργαζομένων ειδικοτήτων. Επίσης περιλαμβάνουν την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη. Ο σύγχρονος χειρουργός μαστού είναι σωστό να γνωρίζει ογκοπλαστικές τεχνικές και να έχει ασχοληθεί ενεργά με το κομμάτι της αποκατάστασης. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσει να αποφύγει τη μαστεκτομή όταν ο όγκος είναι σε δύσκολο σημείο, και να πετύχει ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Επίσης είναι ο μόνος τρόπος για να προτείνει και να εκτελέσει μόνος του ή σε συνεργασία με τον πλαστικό χειρουργό το βέλτιστο τρόπο αποκατάστασης για την κάθε ασθενή που θα χρειαστεί μαστεκτομή.