Υπέρηχος Μαστού

Τί είναι το υπερηχογράφημα μαστών και πότε έχει ένδειξη; Αντικαθιστά τη μαστογραφία ή αντικαθίσταται από αυτή;

Η κοινή αντίληψη είναι ότι οι νεότερες ασθενείς και οι ασθενείς με ιδιαίτερα πυκνό μαστό πρέπει να υποβάλλονται σε υπερηχογράφημα μαστών, αλλιώς η μαστογραφία αρκεί.

Η αλήθεια όμως είναι ότι πρόκειται για συμπληρωματικές εξετάσεις. Στον υπέρηχο εξετάζεται ο μαστός με τη βοήθεια υπερηχητικών κυμμάτων. Η εξέταση δεν πονάει και δεν έχει ακτινοβολία. Επειδή στον υπέρηχο εξετάζουμε το μαστό σε διάφορα επίπεδα και δεν επιπροβάλλονται οι ιστοί όπως στη μαστογραφία η εξέταση αυτή είναι πιο κατάλληλη για την εξέταση του πυκνού μαστού, όπως τον βλέπουμε συνήθως σε νέες ασθενείς. Επίσης ο υπέρηχος είναι πιο κατάλληλος για να αναγνωρίσει και να εξετάσει κανείς κυστικές βλάβες. Τα σύγχρονα μηχανήματα έχουν την ικανότητα να "βλέπουν" αν ο όγκος έχει αγγείωση, πράγμα που θα τον κατέτασσε σε πιο επικίνδυνη κατηγορία. Επίσης έχουν τη δυνατότητα της τρισδιάστατης απεικόνισης που βοηθάει στη διαφοροδιάγνωση κάποιων ευρημάτων.

Επομένως ο υπέρηχος αντικαθιστά τη μαστογραφία; Δεν την αντικαθιστά σε καμμία περίπτωση. Η μαστογραφία είναι η κλασσική και τεκμηριωμένη μέθοδος απεικόνισης του μαστού για τον προληπτικό έλεγχο. Οι αποτιτανώσεις (ασβεστώσεις) που σε κάποιες περιπτώσεις αντιστοιχούν σε κακοήθεις βλάβες ή προστάδια αυτών φαίνονται μόνο στη μαστογραφία- λίγες από αυτές φαίνονται στον υπέρηχο. Η ετήσια μαστογραφία είναι απαραίτητη μετά τα σαράντα αφού έχει γίνει και μία μαστογραφία αναφοράς στα τριανταπέντε. Παρ'όλ'αυτά οι περισσότερες γυναίκες έχουν κέρδος από  το να γίνει επιπλέον υπερηχογραφικός έλεγχος. 

Ραντεβού για μαστογραφία ή/και υπέρηχο μαστών μπορείτε να κλείσετε στο 210 7789329.