Υπηρεσίες Μαστολογικού Ιατρείου

Όσον αφορά τη διαχείριση των ασθενών το ιατρείο λειτουργεί με βάση της Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες για τη Διάγνωση και τη Θεραπεία του Καρκίνου του Μαστού και παρακολουθεί συνεχώς τις διεθνείς ερευνητικές εξελίξεις. Συνεργάζεται με διακεκριμένους ακτινοδιαγνωστές μαστού, παθολογοανατόμους, ακτινοθεραπευτές, ογκολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Επίσης υπάρχει η δυνατότης υποστήριξης από ειδική ψυχολόγο ή ψυχίατρο, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και η ασθενής επιθυμεί ογκοψυχολογική υποστήριξη. Στο ιατρείο μας αναλαμβάνουμε τα εξής:

1. Ετήσιο προληπτικό μαστολογικό έλεγχο για όλες τις γυναίκες (ιστορικό, κλινική εξέταση, εκτίμηση μαστογραφίας, υπερήχων μαστού ή μαγνητικής). Στα πλαίσια της μαστολογικής εξέτασης διενεργείται πάντα ένας βασικός υπερηχογραφικός έλεγχος.
2. Κατάταξη των ασθενών σε συγκεκριμένη ομάδα με βάση τον κίνδυνό της να εμφανίσει καρκίνο του μαστού σε μια συγκεκριμέμη περίοδο (ασθενείς χαμηλού, μέσου, υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου)

3. Συμβουλευτική και παρακολούθηση ομάδων υψηλού κινδύνου. Στις γυναίκες υψηλού κινδύνου η παρακολούθηση είναι πιο στενή. Σε κάποιες γυναίκες μπορεί να συστηθεί ο γονιδιακός έλεγχος για καρκίνο μαστού ή μαστού και ωοθηκών και η αντίστοιχη στενή παρακολούθηση ή προφυλακτική αντιμετώπιση.

4. Προεγχειρητικές βιοψίες ύποπτων αλλοιώσεων στο μαστό υπό υπερηχογραφικό έλεγχο ή στερεοτακτικές βιοψίες όταν υπάρχει ένδειξη.

5. Όλη τη γκάμα των χειρουργικών επεμβάσεων στο μαστό με έμφαση στις ογκοπλαστικές τεχνικές στον καρκίνο του μαστού, στις οποίες η κ. Αναστασάκου έχει εξειδικευθεί . Ο σκοπός των τεχνικών αυτών είναι η ασφαλής εξαίρεση του καρκίνου από ογκολογικής απόψεως και η σύγχρονη επίτευξη καλού αισθητικού αποτελέσματος. Οι σύνθετες αυτές τεχνικές συνεισφέρουν τα μέγιστα στην αποφυγή της μαστεκτομής όταν ο όγκος βρίσκεται σε δυσμενή θέση.

6. Τεχνική λεμφαδένα φρουρού στον καρκίνο του μαστού. Η τεχνική αυτή πρέπει να εφαρμόζεται με βάση τις Ευρωπαικές Κατευθυντήριες αντί για το λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης στον καρκίνο του μαστού προς αποφυγήν των επιπλοκών του λεμφαδένικου καθαρισμού της μασχάλης, ο οποίος δεν είναι απαραίτητος στα 2/3 των ασθενών. Για να εφαρμοστεί σωστά πρέπει ο γιατρός να έχει εκπαιδευθεί σε ειδικό Διαπιστευμένο Κέντρο Μαστού που να έχουν μετρήσει τα ποσοστά επιτυχίας τους.

7. Σύγχρονη ή απώτερη αποκατάσταση όταν η μαστεκτομή είναι απαραίτητη σε συνεργασία με πλαστικούς χειρουργούς εξειδικευμένους στον καρκίνο του μαστού
8. Άμεση μετεγχειρητική φροντίδα στο σπίτι από εξειδικευμένη νοσηλεύτρια μαστού (breast care nurse) σε ασθενείς που το έχουν ανάγκη.

9. Λήψη εξατομικευμένων προεγχειρητικών και μετεγχειρητικών θεραπευτικών αποφάσεων (tailored therapy) σε συνεργασία με όλους τους ειδικούς μετά από διεπιστημονικό ογκολογικό συμβούλιο (IDC- Interdisciplinary Conference).

10. Μετεγχειρητική και απώτερη παρακολούθηση (follow-up) στον καρκίνο του μαστού σε συνεργασία με ειδικούς ογκολόγους.

11. Ψυχολογική υποστήριξη στο ιατρείο και όπου απαιτείται από εξειδικευμένη σε ογκολογικά περιστατικά ψυχολόγο ή ψυχίατρο.