Τι εκπαίδευση έχει και τι κάνει ένας μαστολόγος- χειρουργός μαστού;

Ένας σύγχρονος μαστολόγος και χειρουργός μαστού είναι στη χώρα μας ένας γενικός χειρουργός εξειδικευμένος στη μαστολογία και τη χειρουργική του μαστού.

Υπάρχει όμως τέτοια εξειδίκευση στην Ελλάδα;

Όχι, στη χώρα μας δεν έχει θεσπιστεί ακόμα κάποια τέτοια εξειδίκευση. Μπορεί όμως κανείς αν πληρεί τις προϋποθέσεις και έχει εκπαιδευθεί αναλόγως να λάβει αυτόν τον τίτλο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αφού περάσει αντίστοιχες εξετάσεις στην Ευρώπη.

Η εκπαίδευση σε κέντρα μαστού και ιδιαίτερα η εκπαίδευση στην ογκοπλαστική χειρουργική είναι αυτή τη στιγμή σκόπιμο να γίνεται σε ειδικά κέντρα του εξωτερικού γιατί στην Ελλάδα η ογκοπλαστικές τεχνικές στην πράξη δεν είναι ακόμα τόσο διαδεδομένες και στο επίπεδο της εκπαίδευσης ακόμα λιγότερο.

Η σύγχρονη μαστολογία και χειρουργική του μαστού είναι μία σύνθετη ειδικότητα που συνδυάζει την παθολογία, την χειρουργική, την απεικόνιση, την επεμβατική ακτινολογία, την ογκολογία και την πλαστική και αποκατάσταση του μαστού.

Ο χειρουργός μαστού είναι εκείνος που θα πρέπει να κατατάξει κάθε γυναίκα (ιδανικά μετά τα 35) σε κάποια κατηγορία κινδύνου με βάση το προσωπικό και οικογενειακό της ιστορικό και την εικόνα που παρουσιάζει ο μαστός της (πυκνότητα μαζικού παρεγχύματος, ορατές βλάβες κλπ).

Σε περίπτωση μεγάλου οικογενειακού ιστορικού καρκίνου μαστού - ωοθηκών οι γυναίκες πρέπει να επισκέπτονται νωρίτερα το γιατρό(10 χρόνια νωρίτερα από την ηλικία που νόσησε η πιο νεαρή κατά τη διάγνωση συγγενής).

Ανάλογα με τον κίνδυνο της κάθε γυναίκας καθορίζεται το άν θα ήταν ενδεδειγμένο μια γυναίκα να υποβληθεί σε γονιδιακό έλεγχο και από ποιά ηλικία καθώς και πόσο συχνά πρέπει να ελέγχεται.

Οι χειρουργοί μαστού βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τους απεικονιστές μαστού, τους παθολογοανατόμους, τους ογκολόγους, τους ακτινοθεραπευτές, τους πλαστικούς χειρουργούς, τους ψυχιάτρους ή ψυχολόγους και τις ειδικές νοσηλεύτριες μαστού.

Πρέπει να γνωρίζουν καλά τη διενέργεια του υπερηχογραφήματος μαστού που είναι το δεξί τους χέρι και τη διενέργεια βιοψιών στο μαστό υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση (με κόπτουσα βελόνη ή κενό) καθώς και βιοψιών με στερεοταξία.

Πρέπει να κατέχουν τις ογκοπλαστικές τεχνικές, την τεχνική του λεμφαδένα φρουρού και τις τεχνικές αποκατάστασης, ενίοτε σε συνεργασία με τον πλαστικό χειρουργό.

Τέλος πρέπει να κατέχουν την ογκολογία του μαστού, να παρουσιάζουν τις ασθενείς με κακοήθεια στο ογκολογικό συμβούλιο και να βρίσκονται συνεργάζονται με τους παθολόγους - ογκολόγους και τους ακτινοθεραπευτές.

Πρέπει να συνοδεύουν την ασθενή σε κάθε της απόφαση αφού προσπαθήσουν πρώτα να μπουν στη θέση της και να ενημερώνουν τις ασθενείς χωρίς να τις κατευθύνουν με αυστηρότητα.

Οι χειρουργοί μαστού τέλος θα πρέπει να ενημερώνονται αδιαλείπτως για τις εξελίξεις και να παρουσιάζουν τη δουλειά τους στην επιστημονική κοινότητα.

Είναι σημαντικό να είναι πιστοποιημένοι οι ίδιοι καθώς και οι συνάδελφοι και τα κέντρα με τα οποία συνεργάζονται.