Η γιατρός εξελέγη από τα μέλη της ΕΧΕΜ (Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού) ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τον Φεβρουάριο του 2019. Στη συνέχεια εξελέγη στο ΔΣ Γενική Γραμματεύς της Εταιρείας.

Στα πλαίσια της Εταιρείας ασχολείται με θέματα εκπαίδευσης των χειρουργών μαστού στον υπέρηχο και, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και στην ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού. Επίσης ασχολείται με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Νέο-Επικουρικής Χημειοθεραπείας.

Πέραν τούτου είναι Υπεύθυνη Σύνταξης του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού της Εταιρείας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜ».

Από την άνοιξη του 2019 είναι εκπρόσωπος της ΕΧΕΜ στην Γερμανική Μαστολογική Εταιρεία (Deutsche Gesellschaft fuer Senologie - DGS).