Ο υγιής μαστός αποτελείται απο τη θηλή και τη θηλαία άλω, καθώς και από λοβία, πόρους και λιπώδη ιστό.