Τι είναι οι αποτιτανώσεις ή ασβεστώσεις μαστού;

Είναι εναπόθεση ασβεστίου στο μαστό. Αυτές οι αποτιτανώσεις ή ασβεστώσεις είναι ορατές στη μαστογραφία , ιδιαίτερα στην ψηφιακή.

Οι αποτιτανώσεις παρουσιάζονται σε μεγάλο ποσοστό γυναικών. Ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση το 50% περίπου το γυναικών παρουσιάζουν κάποιου είδους αποτιτάνωση στη μαστογραφία.

Το χαρακτηριστικό των αποτιτανώσεων είναι ότι αν και είναι τόσο συχνές μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να υποκρύψουν καρκίνο ή κάποια σημαντική ατυπία. Για αυτό και είναι τόσο σημαντικό να διαχωρίσουμε τους διάφορους τύπους ασβεστώσεων.

Η ύπαρξη των αποτιτανώσεων μα δίνει την ευκαιρία να βρούμε τον καρκίνο νωρίς ή σε προστάδιο. Δε συνοδεύεται όμως πάντα ο καρκίνος από ασβεστώσεις.

Αποτιτανώσεις Μαστού

Οι ασβεστώσεις του μαστού είναι διαφόρων τύπων. Ο διαχωρισμός τους είναι από μόνος του σύνθετος και έχει γίνει πολύ έρευνα όπως και πολλές δημοσιεύσεις πάνω σε αυτό.

Γενικά πάντως μπορούμε να πούμε ότι οι αποτιτανώσεις του μαστού είναι κυρίως καλοήθους τύπου μπορεί όμως να είναι και λιγότερο ή περισσότερο ύποπτες.

Το πιο σημαντικό στις αποτιτανώσεις είναι να κατηγοριοποιηθούν έτσι ώστε να μπορούμε να αποφασίσουμε αν είναι σαφώς καλοήθεις, αν θα πρέπει να τις παρακολουθήσουμε ή αν χρειάζεται βιοψία.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται από τον ειδικό μαστολόγο - χειρουργό μαστού σε συνεργασία με την ασθενή αφού έχει προηγηθεί εκτενής ενημέρωση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί ενδελεχής ακτινολογικός έλεγχος του μαστού και κατά κανόνα εντοπιστική λήψη στη μαστογραφία.