Απόστημα μαστού

Οι φλεγμονές στο μαστό δεν είναι καθόλου σπάνιες.

Είναι πιο συχνές σε γυναίκες παχύσαρκες, καπνίστριες, γυναίκες με διαβήτη ή ρευματοειδή αρθρίτιδα και γυανίκες που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή.

Αντιμετωπίζονται όταν είναι απαρείτητο με συστηματική αντιβίωση.

Ενίοτε μια φλεγμονή του μαστού καταλήγει στη δημιουργία αποστηματικής κοιλότητος που περιέχει πύον.

Σε αυτήν την περίπτωση η κοιλότητα πρέπει να παρακεντηθεί υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση και να αποσταλεί το πύον για καλλιέργεια.

Με το αποτέλεσμα της καλλιέργειας και αν έχει αναπτυχθεί κάποιο μικρόβιο γίνεται αντιβιόγραμμα και με βάση αυτό η ασθενής λαμβάνει αντιβίωση.

Μπορεί να χρειαστούν περισσότερες παρακεντήσεις.

Χειρουργείο γινόταν παλαιότερα.

τις μέρες μας γίνεται μόνον όταν η εικόνα δεν υποχωρεί καθώς και σε μεγάλα αποστήματα, οπότε είναι απαραίτητη και η λήψη βιοψίας για τον αποκλεισμό κακοήθειας.

Τα αποστήματα του μαστού δεν πρέπει να παροχετεύονται πάντα από την πιο εύκολη οδό.

Ο χειρουργός πρέπει να είναι απολύτως ειδικός προκειμένου να μη δημιουργηθεί χρόνιο πρόβλημα στην ασθενή ή κάποια δυσμορφία στο μαστό.

Ιδιαίτερη αντιμετώπιση θέλουν τα περιθηλαία αποστήματα.