Θήλωμα μαστού

Το ενδοπορικό θήλεωμα είναι ένας καλοήθης όγκος ο οποίος ξεκινάει και μεγαλώνει μέσα σε ένα πόρο του μαστού. Τα θηλώματα μπορεί να είναι μονήρη ή πολλαπλά, κεντρικά ή περιφερικά. Ένα κεντρικό, ενδοπορικό θήλωμα αναπτύσσεται σε έναν ευμεγέθη πόρο, πίσω από τη θηλή και είναι συνήθως μονήρες. Όταν δεν περιέχει ατυπίες δεν αυξάνει τον κίνδυνο για μελλοντικό καρκίνο.

Συνήθως τα θηλώματα είναι μικρά, κάτω του ενός εκατοστού, αλλά μπορεί να φτάσουν τα 5 και 6 εκατοστά, ενίοτε και να παρουσιάσουν νέκρωση λόγω του μεγέθους και της πίεσης που αναπτύσσεται στον πόρο. Παρουσιάζονται κατά κανόνα σε γυναίκες 30-50 ετών, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και σε άλλες ηλικίες.

Κάποιες φορές τα θηλώματα φαίνονται στη μαστογραφία που γίνεται στα πλαίσια του προσυμπτωματικού ελέγχου. Μπορεί όμως και μία γυναίκα να προσέλθει στο γιατρό με αυτόματη ρύση από τη θηλή (διαυγή ή αιματηρή). Η αυτόματη ρύση είναι εκείνη που παρουσιάζεται μόνη της, χωρίς πίεση.

Επειδή τα θηλώματα εμπεριέχουν κάποιον μικρό κίνδυνο να περιλαμβάνουν άτυπα κύτταρα (άτυπη ενδοπορική υπερπλασία, ADH που αυξάνει τον μελλοντικό κίνδυνο παρουσίας καρκίνου) ή να εξορμάται από αυτά ακόμη και ενδοπορικός καρκίνος (DCIS- πορογενής καρκίνος in situ, μη διηθητικός) πρέπει να αφαιρούνται. Τα θηλώματα αφαιρούνται χειρουργικά με καλό αισθητικό αποτέλεσμα και κατά κανόνα με τομή γύρω από τη θηλή. Κάποιες φορές μπορούμε να τα αφαιρέσουμε ενδοσκοπικά μετά από ενδοσκόπηση των πόρων υπό μέθη και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αρκεστούμε στην αφαίρεση με σύστημα βιοψίας κενού (VAB- Vacuum assisted biopsy) υπό τοπική αναισθησία. Την πιο κατάλληλη και ογκολογικά ασφαλή μέθοδο πρέπει να την κρίνει ο χειρουργός μαστού αφού φυσικά συζητήσει τις επιλογές με την ασθενή.