Κύστη μαστού ή Κύστεις ΜαστούΣε πολλές γυναίκες παρουσιάζονται κύστεις στο μαστό. Οι κύστεις αυτές παρουσιάζονται συχνότερα σε γυναίκες που βρίσκονται πριν την εμμηνόπαυση ή σε μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες που λαμβάνουν θεραπεία υποκατάστασης με ορμόνες.

Πολλές γυναίκες θορυβούνται όταν ψηλαφούν τις κύστεις, ιδιαίτερα δε όταν αυτές συνδυάζονται με πόνο.

Το ζητούμενο στις κύστεις είναι κατά πρώτον να βεβαιωθούμε ότι όντως πρόκειται για κύστεις και κατά δεύτερον να διευκρινισθεί τι είδους κύστεις είναι, αν δηλαδή είναι απλές κύστεις, οπότε δε μας απασχολούν για το ενδεχόμενο κακοήθειας ή αν πρόκειται για επιπλεγμένες ή πολύπλοκες κύστεις οι οποίες μπορεί να υποκρύπτουν κακοήθεια σε μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό.

Στην περίπτωση των επιπλεγμένων ή των πολύπλοκων κύστεων η απλή παρακολούθηση δεν αρκεί, αλλά χρειάζεται παρακέντηση (για τις επιπλεγμένες κύστεις) ή βιοψία με κόπτουσα βελόνη υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση (για τις πολύπλοκες κύστεις).

Ο καλύτερος τρόπος διάγνωσης και κατάταξης των κύστεων είναι το υπερηχογράφημα μαστών.

Οι κύστεις του μαστού δεν παρακεντώνται και δεν αφαιρούται αν δε συντρέχει λόγος.