Συχνότερες μαστολογικές παθήσεις

Οι περισσότερες γυναίκες που προσέρχονται με κάποιο σύμπτωμα στο μαστολογικό ιατρείο δεν έχουν καρκίνο. Πολύ συχά οι γυναίκες έρχονται επειδή ψηλαφούν κάτι στο στήθος τους. Τα ψηλαφητικά ευρήματα μπορεί να είναι κύστεις, ινοαδενώματα, λιπώματα, εστίες αδένωσης, αμαρτώματα και σε κάποιες περιπτώσεις βαρειές ατυπίες ή και καρκίνος. Επίσης συχνά παρουσιάζονται γυναίκες με μασταλγία. Σχετικά συχνά είναι τα αποστήματα, οι φλεγμονές και η μαστίτιδα στο θηλασμό. Επίσης συχνές είναι οι αποτιτανώσεις (ασβεστώσεις) στο μαστό.

Οι γυναίκες που ψηλαφούν κάτι στο μαστό τους πρέπει να αναζητούν κάποιον ειδικό μαστολόγο- χειρουργό μαστού. Δυστυχώς η αγωνία των γυναικών είναι μεγάλη και συχνά εντελώς δυσανάλογη με αυτό που πραγματικά έχουν στο μαστό τους. Παρόλα αυτά η αγωνία τους δικαιολογεί το χαρακτηρισμό του επείγοντος, ειδικά αν έχει προηγηθεί απεικονιστικός έλεγχος με μαστογραφία και υπέρηχο και τους έχει συσταθεί να δουν κάποιο μαστολόγο. Είναι σημαντικό η ασθενής να καθησυχασθεί όταν δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας ή να γίνει κάποια βιοψία (με κόπτουσα βελόνη) ή κυτταρολογική εξέταση όπου χρειάζεται. Στην περίπτωση της μασταλγίας πρέπει να αποσαφηνισθεί αν η μασταλγία αυτή είναι αληθής ή είναι μυοσκελετικής φύσεως. Στα αποστήματα πρέπει να γίνεται αναρρόφηση, καλλιέργεια και να δίδεται η ανάλογη αντιβίωση. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.

Η σημασία της διερεύνησης των καλοηθειών στο μαστό είναι η εξής:

  • Ο αποκλεισμός του καρκίνου (1:8 γυναίκες, 12,5% πιθανότης δια βίου)
  • Η σημασία της ίδιας της πάθησης και των ενοχλήσεων που προκαλεί
  • Η σημασία της πάθησης ως πιθανού παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου μαστού