Βιοψία Μαστού - Κορνηλία αναστασάκου

Όταν έχουμε ένα εύρημα ύποπτο στην ψηλάφηση, στη μαστογραφία ή στον υπέρηχο μαστού, αυτό χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Γι'αυτό και είναι καθοριστικής σημασίας η ετήσια μαστολογική εξέταση από ειδικό μαστολόγο-χειρουργό μαστού όπως και η ετήσια μαστογραφία και ο υπέρηχος μαστού μετά τα 40 σε εξειδικευμένο κέντρο με σύγχρονα μηχανήματα.

Όταν ο ειδικός μαστολόγος κρίνει ότι ένα εύρημα είναι λιγότερο ή περισσότερο ύποπτο και εμπίπτει στις κατηγορίες που χρειάζονται διερεύνηση τότε πρέπει να προχωρήσει σε βιοψία μαστού.

Στις μέρες μας βιοψία αυτή γίνεται με ένα ειδικό πιστόλι που περιέχει μία κόπτουσα βελόνη, η οποία εκσφενδονίζεται μπροστά για 1,5- 2,5 εκατοστά με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η επέμβαση γίνεται υπό τοπική αναισθησία και υπερηχογραφικό έλεγχο. Διαρκεί γύρω στα 10 λεπτά, δεν είναι επώδυνη και δεν χρειάζεται εισαγωγή σε νοσοκομείο. Επίσης δεν υπάρχει κίνδυνος διασποράς της νόσου όπως έχει προκύψει από πολλαπλές μελέτες.

Βιοψία Μαστού

Η βιοψία μαστού με κόπτουσα βελόνη (CORE BIOPSY) εφαρμόζεται σε όλα τα προηγμένα κέντρα του εξωτερικού.

Το υλικό που παίρνουμε είναι επαρκές για να γίνει μία μόνιμη ιστολογική εξέταση και ανοσοιστοχημεία.

Η απάντηση της ιστολογικής βγαίνει την επόμενη μέρα.

Η μέθοδος έχι ανικαταστήσει πλήρως την αναρρόφηση με λεπτή βελόνη (FNA- fine needle aspiration) που μας δίνει μόνο κύττρα, άρα πολύ λιγότερες πληροφορίες και δεν είναι πάντα φερέγγυα.

Τέλος έχει αντικαταστήσει εδώ και πάνω από μία δεκαετία την ανοικτή βιοψία μαστού που γίνεται στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία.

Βιοψία Μαστού
Βιοψία Μαστού

Πιστόλι και βελόνες βιοψίας μαστου (core biopsy)