Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος θηλών

Η μαστεκτομή είναι τραυματική για τη γυναίκα. Και αν είμαστε ειλικρινείς αποτελεί ακρωτηριαστική επέμβαση, όσο ωραίο και αν είναι το αισθητικό αποτέλεσμα. Είναι πάντως μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τις παλαιότερες εποχές (όπου αφαιρείτο όλος ο μαστός και το δέρμα) το να μπορεί να διατηρηθεί το δέρμα και το σύμπλεγμα θηλής και θηλαίας άλω στη θέση του. Στην ουσία κρατάμε όλο το ‘απέξω’ και αποκαθιστούμε το ‘από μέσα’ με διατατήρα σιλικόνης ή απευθείας χρήση του τελικού ενθέματος και πλέγμα. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πολύ καλό, ενίοτε δε καλύτερο από πριν. Οι τομές γίνονται κάτω από το στήθος, στην υπομάστιο πτυχή και δεν φαίνονται. Κάποιες γυναίκες βλέπουν σε αυτήν την επέμβαση την ευκαιρία να αποκτήσουν πιο όρθιο στήθος ή πιο μεγάλο, κάποιες φορές και πιο μικρό. Ο μαστός βέβαια δεν είναι μια φωτογραφία.

Η αισθητικότητα της θηλής επηρεάζεται πολύ και παραμένει αισθητικότητα ανάλογη του δέρματος και όχι της θηλής όπως ήταν πριν. Στη φυσική κατάσταση οι αισθητικές ίνες όπισθεν της θηλής καταλήγουν στο ίδιο κέντρο του εγκεφάλου με τα γεννητικά όργανα. Αν αφαιρεθεί ο ιστός όπισθεν της θηλής (όπως στη μαστεκτομή), αυτή η αισθητικότητα χάνεται.
Άλλο ένα θέμα που μας απασχολεί είναι η θερμοκρασία του μαστού. Όταν μπαίνουν ενθέματα σιλικόνης ο μαστός είναι πιο ψυχρός από ότι ο φυσιολογικός.

Η παραμονή το νοσοκομείο είναι 2-3 ημέρες. Η ασθενής δεν πονά μετεγχειρητικά γιατί μπαίνει σε συστηματική αναλγητική αγωγή.

Υπάρχουν παροχετεύσεις, οι οποίες δε φαίνονται κάτω από τα ρούχα της που αφαιρούνται τις επόμενες ημέρες.

Αν χρειάζεται να γίνει ακτινοβολία παρότι η γυναίκα έχει υποστεί μαστεκτομή (η ένδειξη υπάρχει όταν έχουν προσβληθεί οι λεμφαδένες ή όταν ο όγκος είναι μεγάλος) τότε χρειάζονται 2 χειρουργεία (στο πρώτο μπαίνει ο διατατήρας ιστών και στο δεύτερο το μόνιμο ένθεμα (μετά την ακτινοβολία). Μία άλλη επιλογή είναι να γίνει η αποκατάσταση με ιστό της ίδιας της γυναίκας (αυτόλογο ιστό από την πλάτη, την κοιλιά ή τους γλουτούς).

Αν δεν υπάρχει ένδειξη ακτινοβολίας (πχ. σε πολυκεντρικό καρκίνο με αρνητικούς λεμφαδένες) η επέμβαση της μαστεκτομής και πλαστικής αποκατάστασης γίνεται σε ένα χειρουργείο και το ένθεμα σιλικόνης μαζί με πλέγμα τοποθετούνται απευθείας. Η τοποθέτηση γίνεται κάτω από το μυ, αλλά υπάρχουν και νεώτερες τεχνικές στις οποίες το ένθεμα μπαίνει πάνω από το μυ.