Παρακολούθηση μετά από καρκίνο μαστού

Η παρακολούθηση μετά από καρκίνο μαστού διαρκεί πολλά χρόνια.

Αυτό σημαίνει για την ασθενή ταλαιπωρία και αγωνία.

Η μαστολογική παρακολούθηση συνδέεται με καλύτερη επιβίωση βιβλιογραφικά (ανιίχνευση πιθανών τοπικών υποτροπών και ετερόπλευρων καρκίνων).

Είναι πολύ σημαντικό η ασθενής να διατηρήσει και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της.

Ο χειρουργός μαστού σε συνεργσία με τον ογκολόγο καταρτίζουν ένα εξατομικευμένο πλάνο παρακολούθησης της συγκεκριμένης ασθενούς.